Novac se dijeli kafanama, za pečenje janjadi, picerijama

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2016. godini, u cilju razvoja turizma kao strateške grane privrede, finansijski će podržati kroz Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma” za 2016. godinu.

Tako će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno resorno ministarstvo, potrošiti 1.767.532 KM na 249 raznih udruženja, firmi, hotela, eko-sela, turističkih agencija…

Najviše novca otići će na sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje, obnova i unapređenje turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture, u ukupnom iznosu od 467.532 KM koje će biti podijeljene na 73 subjekta.

Među njima su pečenjarnica “Kod Dede” za “proširenje pečenjarnice”, svadbeni salon “Ljubavna priča”, gostionica “Bistro Semešnica” i mnogi drugi. U tabeli ispod pogledajte o kojim subjetima se radi.

Vlada FBiH će sufinansirati Program razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma (za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista), u iznosu od 300.000 KM.

Bit će sufinansiran i Program razvoja sportsko-avanturističkog turizma (biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i sl.) u cilju obogaćenja i unapređenja turističke ponude i privlačenja kako domaćih, tako i regionalnih i stranih turista, u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Za sufinasiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala (sajmovi, manifestacije, kongresi, festivali, itd.), koji imaju međunarodni značaj i organizuju se na području Federacije BiH, a promoviraju turističku destinaciju, raspoložive resurse, tradiciju i kulturu naroda i običaja u Federaciji BiH, kao i sa kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteljstva, u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Sufinansiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala kroz izradu promotivnih materijala u elektronskom i printanom obliku na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, engleskom jeziku i po mogućnosti još jednom stranom jeziku (web portala, aplikacija i video zapisa/spotova, brošura, stručne literature, itd.), koji doprinose boljoj informiranosti turista o raspoloživim resursima i kapacitetima Bosne i Hercegovine, kao i širenju informacija o turističkim destinacijama i ponudi, u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Sufinansiranje Programa podrške idejnih rješenja i izrade originalnih turističkih suvenira u svrhu jačanja turističke ponude (etno-suvenir vezan za tradicijsku, ruralnu, kulturnu baštinu; suveniri koji provišu domaće gastronomske brendove i organske proizvode; eko – suveniri kao eterična ulja i sapuni, itd.), koji bi se koristili na domaćim i međunarodnim sajmovima i u prodaji, u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

N1

Podijeli objavu

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here