back to top

Dijete ili djete

Kako je ispravno pisati: dijete ili djete? Glosbe, online rječnik, besplatno. Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima.

Svaki jezik ima svoja pravila koja treba poštovati i primjenjivati u svakodnevnoj komunikaciji. Jat – U bosanskom jeziku umjesto jata u dugim je slogovima po pravilu ije, a u kratkim je ( dijete – djeca). Kako se piše: dijete ili djete ili djeca ili deca?

Kako se pravilno piše dijete ili djete

Pravopis srpskog, hrvatskog, crnogorskog, kao i bosanskog jezika često može biti izvor zabune, naročito kada su u pitanju riječi koje zvuče slično ili imaju različite varijante u različitim dijalektima ili govorima. Jedno od čestih pitanja koje se pojavljuje u ovom kontekstu tiče se pravilnog pisanja riječi “dijete” ili “djete”.

Prvo i osnovno pravilo pravopisa je da se riječ “dijete” piše s “ije” u svim standardnim varijantama srpskohrvatskog jezika, što uključuje srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezik. Ova riječ označava ljudsko biće u najranijoj fazi svog života, od rođenja do početka puberteta. Forma “djete” nije pravilna i ne bi trebala biti korištena u standardnom jezičkom izrazu.

Osim što je pravilno napisana kao “dijete”, ova riječ je zanimljiva i po svojim gramatičkim obilježjima. Riječ “dijete” je srednjeg roda, iako se odnosi na osobe oba pola. To je također i jedna od rijetkih riječi u srpskohrvatskom jeziku koja u množini mijenja svoj vokal, pa se kaže “djeca” umjesto očekivanog “dijeti”.

dijete ili djete
Dijete ili djete

Gramatička konstrukcija riječi “dijete” pokazuje i nekoliko zanimljivih aspekata jezika. Na primjer, u padežima se mijenjaju završeci: nominativ jednine “dijete”, genitiv jednine “djeteta”, dativ jednine “djetetu”, itd. Množina je, kao što je već spomenuto, nepravilna: nominativ množine “djeca”, genitiv množine “djece”, i tako dalje.

U pogledu pravopisa, posebno je važno naglasiti razliku između “dijete” i “djete”. U nekim dijalektima ili lokalnim govorima može doći do izgovora koji više nalikuje na “djete”.

Međutim, standardni jezik jasno propisuje pravilnu upotrebu oblika “dijete”. Ova razlika je važna ne samo u kontekstu gramatičke ispravnosti, već i u smislu jasnoće komunikacije i očuvanja jezičke kulture.

Pisanje i upotreba riječi “dijete” u srpskohrvatskom jeziku pokreće i šira lingvistička pitanja. Jezik je živ i dinamičan sistem, koji se neprestano razvija i mijenja pod uticajem raznih faktora, uključujući kulturu, medije, tehnologiju, pa i međujezičke kontakte.

Stoga je praćenje i razumijevanje pravopisnih normi ne samo pitanje gramatičke tačnosti, već i dio šireg procesa obrazovanja i kulturnog identiteta.

Zaključno, pravilno pisanje riječi dijete je osnovno i neophodno znanje u standardnom jezičkom izrazu. Iako se u govoru mogu čuti različiti dijalektalni oblici, u pisanom i formalnom komunikacijskom kontekstu treba se držati standardne forme “dijete”.

Razumijevanje i pridržavanje ovakvih jezičkih normi ne samo da pomaže u ispravnom izražavanju i razumijevanju, već i odražava poštovanje prema jezičkoj tradiciji i kulturi. Očuvanje jezičkih pravila i normi doprinosi bogatstvu, preciznosti i ljepoti jezika, što je važno ne samo za pojedince, već i za cjelokupnu jezičku zajednicu.

Seosko dijete ili djete

Koje lekcije treba prvo naučiti u engleskom jeziku? Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: Dijete. Kako uči moje dijete njemački jezik?

Da li može moje dijete od malena da uči dva jezika? Kako će se moje dijete kasnije moći sporazumjeti – npr. Može li moje dijete od malena učiti na dva jezika? Ako vaše dijete odrasta sa dva različita jezika, npr. Vaše je dijete u stanju dobro naučiti njemački jezik i onda kada Vi kod kuće.

Međunarodni dan maternjeg jezika, oko kojeg se u Vrbanjcima i danas. ABC Djeca je aplikacija za učenje bosanskog jezika. Namijenjena je mališanima koji uče prve riječi kao i djeci mlađeg školskog uzrasta.

Predstavnici roditelja bošnjačke djece koja pohađaju osnovne. Naida Pekmezović, studentica Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, smjera lektor. SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina – Topli dom za svako dijete. Roditelji djece iz Konjević-Polja nastavljaju borbu za bosanski jezik.

Ćao ili čao dijete ili djete
Dijete ili djete

Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i BiH

Koje je najbolje mjesto za život – to svako osjeća drugačije. Djeca izbjeglice i migranti u Unsko – Sanskom Kantonu marljivo uče bosanski jezik pred polazak u školu. Ovaj Izvještaj kaže da mimo Drvara i Glamoča samo 56 učenika u cijeloj Federaciji BiH uči srpski jezik. Mirela Müller (rođ. Tolić) rođena je u Splitu, 28.

Sveučilištu u Zadru diplomirala je Pedagogiju i Njemački jezik i književnost u. Svako dijete ima sva prava, bez obzira ko je, gdje živi, kojim jezikom govori, koje je. U zakonskom smislu nastavi na bosanskom jeziku su širom otvorena. FOTO) Čekanje se isplatilo: Djeca iz Vrbanjaca se izborila za bosanski jezik! Vrhovni sud Republike Srpske naredio je uvođenje.

Na kratko ili nakratko
Na kratko ili nakratko

drugi upravo čitaju

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat. Od...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

možda te zanima