Moris Merlo Ponti: Sokrat, ironija, pobuna

Da je filozof buntovnik, manje bi šokirao. Jer, konačno, svako intimno zna da je svet kakav jeste neprihvatljiv; volimo kad je to napisano, u čast čovečanstva, makar to zaboravili kada se vratimo našim poslovima. Bunt, dakle, ne vidimo u lošem svetlu.

Sa Sokratom je drugačije. On je podučavao da je religija istinita i sam je prinosio žrtve bogovima. Podučavao je da treba biti poslušan Polisu, i prvi mu je do kraja ostao poslušan. Ne zamera mu se toliko ono što radi, već način i pobuda.

U Odbrani Sokratovoj postoji mesto koje sve objašnjava, kada Sokrat svojim sudijama kaže: Atinjani, verujem više od svih onih koji me optužuju. Reči proroka: on veruje više nego oni, ali veruje drugačije nego oni i u drugačijem smislu. U religiji koju naziva istinitom, bogovi se međusobno ne bore, proroštva ostaju nejasna, — jer, konačno, kaže Ksenofontov Sokrat, budućnost predviđaju bogovi, a ne ptice — božansko se objavljuje, kao Sokratov demon, samo u tihoj opomeni podsećajući čoveka na njegovo neznanje.

Religija je dakle istinita, po istini koju ni sama ne zna, istinita onako kako je misli Sokrat, a ne kako sama sebe misli. Slično tome, kada opravdava državu, Sokrat to čini iz sopstvenih, a ne iz državnih razloga. Sokrat ne beži već izlazi pred sud. Ali u svojim objašnjenjima pokazuje malo poštovanja.

Kao prvo, kaže on, u mojim godinama više nije prikladna strast za životom; pored toga, drugde me ne bi bolje podnosili, i konačno oduvek sam živeo ovde. Ostaje čuveni argument o autoritetu zakonâ, koji treba pobliže razmotriti. Ksenofont stavlja Sokratu u usta sledeću izjavu: moguće je slušati zakone želeći da se oni promene, kao što se ide u rat sa željom da nastupi mir. To ne znači da su zakoni dobri, već da su oni poredak, a potreban nam je poredak da bismo ga promenili.

Sokrat ne odbija da beži zbog toga što priznaje sud, već da bi ga uverljivije porekao. Bežeći bi postao neprijatelj Atine, opravdao bi presudu. Ostajući, on je pobedio, bilo da ga oslobode ili osude, bilo da dokaže svoju filozofiju tako što je nametne sudijama, ili da je dokaže prihvatajući presudu. Sedamdeset šest godina kasnije, krenuvši u izgnanstvo, Aristotel je rekao da nema razloga da Atinjanima dopusti da počine novi zločin protiv filozofije. Sokrat drugačije shvata filozofiju: ona nije idol čiji bi on bio čuvar i koji bi morao da smesti na sigurno mesto, ona je u njegovom živom odnosu sa Atinom, u njegovoj odsutnoj prisutnosti, u njegovoj poslušnosti bez poštovanja.

Način na koji je Sokrat poslušan je način na koji on pruža otpor, kao što je Aristotel neposlušan u pristojnosti i dostojanstvu. Sve što Sokrat čini povezano je s tajanstvenim načelom čija neuhvatljivost iritira. Uvek kriv zbog nekog viška ili nekog manjka, uvek jednostavniji i manje površan od drugih, više poslušan i manje pomirljiv, izaziva nelagodu kod njih, nanosi im neoprostivu uvredu navodeći ih da sumnjaju u same sebe. Prisutan je u životu, u Narodnoj skupštini, kao i pred sudom, ali na takav način da mu se ništa ne može. Bez elokvencije, bez pripremljene odbrane kojima bi dao za pravo kleveti ulazeći u igru poštovanja.

Ali i bez prkosa, jer bi to značilo zaboraviti da mu, u izvesnom smislu, drugi ne mogu suditi drugačije nego što čine. Ista filozofija obavezuje Sokrata da se pojavi pred sudijama i čini ga različitim od njih, ista sloboda koja ga uvodi među njih odvaja ga od njihovih predrasuda. Isto načelo ga čini univerzalnim i jedinstvenim. Delom sebe, koji se zove razum, srodan je sa svima njima, taj deo je za njih nevidljiv, ili, kako je govorio Aristofan, samo maglina, praznina, trućanje. Komentatori ponekad tvrde da je to nesporazum. Sokrat veruje u religiju i u državu u duhu i u istini, a oni veruju doslovno.

Sokrat i njegove sudije nisu na istom tlu. Da im je bolje objasnio, videli bi da on nije tražio nove a zanemarivao atinske bogove: on im je samo vraćao smisao, tumačio ih je. Nevolja je što ta delatnost nije tako bezazlena. Upravo se u svetu filozofa, zahvaljujući razumevanju, spasavaju bogovi i zakoni i da bi se na zemlji pripremilo tlo za filozofiju, bili su potrebni upravo filozofi kakav je bio Sokrat. Tumačena religija je za druge ukinuta religija, a optužba za bezbožnost jeste mišljenje drugih o njemu. Sokrat obrazlaže svoju poslušnost zakonima, ali već je suvišno imati razloge za poslušnost: jednim razlozima suprotstavljaju se drugi, a poštovanje nestaje. Ono što se od njega traži upravo je ono što on ne može dati: pristajanje na samu stvar, i to bez razmatranja.

On, naprotiv, izlazi pred sudije da bi im objasnio šta je to država. Kao da oni to ne znaju, kao da oni nisu država. On ne brani samog sebe, već stvar države koja bi prihvatila filozofiju. On obrće uloge i kaže im: ne branim sebe već vas. Konačno, država je u njemu, a oni su neprijatelji zakonâ, sudi se njima a sudi im on. To je neizbežni obrt kod filozofa, pošto on opravdava spoljašnost vrednostima koje dolaze iznutra.

Šta da se radi ako nije moguće ni braniti se ni izazivati? Govoriti tako da se u obzirima može nazreti sloboda, mržnju razrešiti osmehom,– to je lekcija za našu filozofiju koja je sa svojom tragikom izgubila osmeh. To je ono što se naziva ironija. Sokratova ironija je odnos prema drugom na rastojanju, ali istinski odnos; ona izražava temeljnu činjenicu da je svako, neminovno, samo on sam, ali da se ipak prepoznaje u drugom; ironija pokušava da i jednog i drugog osposobi za slobodu. Kao u tragediji, oba protivnika su opravdana, a istinita ironija koristi dvostruki smisao utemeljen u stvarima. Ne postoji dakle nikakva uobraženost, ironija je kako prema drugima tako i prema sebi. Ironija je naivna, dobro kaže Hegel. Sokratova ironija ne sastoji se u tome da kaže manje da bi udario snažnije, pokazujući duševnu snagu ili nagoveštavajući nekakvo ezoterično znanje.

„Svaki put kada nekog uverim da nešto ne zna, kaže melanholično u Odbrani Sokratovoj, prisutni misle da znam sve što dotični ne zna“. On ne zna više od drugih, on samo zna da ne postoji apsolutno znanje i da smo upravo zahvaljujući toj praznini otvoreni prema istini. Hegel toj dobroj ironiji suprotstavlja romantičnu ironiju koja je dvoznačnost, lukavstvo, umišljenost. Ona proizlazi iz moći koju zaista imamo, ako to hoćemo, da dajemo bilo kakav smisao bilo čemu: ona stvari čini indiferentnim, igra se s njima, dozvoljava sve. Sokratova ironija nije takva besomučnost.

A kada čak i kod njega ima tragova loše ironije, sam nas Sokrat uči da ispravimo Sokrata. Kada kaže: izazivam mržnju, to je dokaz da govorim istinu, onda greši prema vlastitim načelima: sva dobra rezonovanja povređuju, ali sve što povređuje nije istina. Kada još kaže svojim sudijama: neću prestati da filozofiram, makar morao da umrem više puta, on im se ruga, iskušava njihovu okrutnost. Podleže, dakle, ponekad, vrtoglavici drskosti i zlobe, ličnoj nadmenosti i aristokratskom duhu. Istina je da mu nisu ostavili druga sredstva izuzev njega samog. Kao što kaže Hegel, Sokrat se pojavio „u razdoblju dekadencije atinske demokratije; pobegao je iz postojećeg stanja u samog sebe da bi tu tražio ono što je pravedno i dobro“. Ali upravo je to ono što je sam sebi zabranio da radi, jer je smatrao da čovek ne može biti pravedan sâm, da bivajući pravedan sâm prestaje to da bude.

Ako zaista brani državu, ne može da se radi samo o državi u njemu, radi se o državi koja postoji oko njega. Pet stotina ljudi koji su se okupili da bi mu sudili nisu svi bili nadmeni ni glupi: dve stotine dvadeset i jedan od njih bio je za oslobađajuću presudu, tako da bi se sa još trideset glasova Atina spasla sramote. Radilo se takođe o svima onima koji su, posle Sokrata, bili izloženi istoj opasnosti kao i on. Slobodan, možda, da prizove na sebe ljutnju praznoglavaca, da im oprosti sa prezirom i da prevaziđe sopstveni život, on nije bio slobodan da unapred oprosti zlo koje će biti naneto drugima i da prevaziđe njihov život. Sudu je, dakle, trebalo dati priliku da shvati. Dokle god živimo sa drugima, nije moguć nijedan naš sud o njima koji bi nas izuzeo, a njih postavio na distancu. Stavovi sve je uzalud ili sve je zlo, kao uostalom sve je dobro, koji jedva da se razlikuje od prethodnog, ne pripadaju filozofiji.

Ima razloga za strah da i naše vreme odbacuje filozofa kao takvog i da filozofija, u njemu, ponovo postaje maglina. Jer filozofirati znači tražiti, znači pretpostavljati da postoji nešto da se vidi i da se kaže. Međutim, danas se ne traži mnogo. „Vraćamo“ se jednoj ili drugoj tradiciji i „branimo“ je. Naša uverenja se zasnivaju manje na opaženim vrednostima ili istinama no na manama ili greškama onih koje odbacujemo.

Malo stvari volimo, ako mnogo njih mrzimo. Naše mišljenje je mišljenje koje zastaje i povlači se. Svako okajava svoju mladost. Ova dekadencija je u skladu s obličjem naše istorije. Kada prođe trenutak napetosti, ideje prestaju da bujaju i da žive, padaju na stupanj opravdanja i izgovora, postaju relikvije, stvar časti, a ono što se pompezno naziva kretanjem ideja svodi se na skup naših nostalgija, ozlojeđenosti, strašljivosti i fobija. U svetu u kojem poricanje i sumorne strasti zauzimaju mesto izvesnosti, ne traga se, ni slučajno, za viđenjem i upravo se filozofija, jer traži da se vidi, smatra bezbožnošću. To bi se lako moglo pokazati povodom dva apsoluta koji su u središtu naših rasprava: Boga i istorije.

Iz: Moris Merlo Ponti, Pohvala filozofiji, preveo Dušan Janić, IK Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2009

Filozofski magazin

Podijeli objavu

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here