Šta znači Virman?

-

Definicija i porijeklo pojma virman

Prema definiciji je pojam virman vezan za ekonomsko financijski aspekt i odnosi se na uplatnicu kojom se obavlja bezgotovinsko plaćanje i zapravo predstavlja „nalog za transfer ili prijenos“ koji služi za prijenos sredstava sa jednog računa na drugi.

Pojam virman je potekao od francuske riječi virement i ima značenje prijenos ili transfer, pa se pak i odnosi na instrument za platni promet koji jeste na relaciji nalogodavac i korisnik, i predstavlja način da se sredstva prenose sa jednog na drugi račun, bez upotrebe gotovine kao sredstva kojim se direktno vrši plaćanje roba i usluga.

Virmanska uplata se obavlja takozvanim knjiženjem sredstava platnog prometa, dakle bez jasne upotrebe novca u obliku keša da se izvrši uplata, već se koristi poznati bankarski termin obrasca koji se zove virmanski nalog.

Pojam virmanskog transfera ili plaćanja, bez upotrebe novca u njegovom gotovinskom obliku jeste situacija da neko fizičko lice drugom fizičkom licu (ili pravnom subjektu odnosno nekoj instituciji), prenosi sredstva bezgotovinskim garantom kao nalogom za plaćanje, i sredstva direktno prelaze sa računa na račun.

Jasno je definisana forma obrasca koji se naziva virmanski nalog, i to sa dva financijska zakona, a to su Zakon o platnom prometu i Zakon o platnim uslugama, pa je naravno jasno naznačena pak i veličina i tip obrasca, pojedinih odjeljaka, način popunjavanja i slično.

Kada je u pitanju sam obrazac koji se zove virmanski nalog, on posjeduje nekoliko osnovnih jasno naznačenih rubrika – za uplatioca sredstava (što jeste fizičko ili pak pravno lice koje vrši plaćanje bezgotovinskim putem); primalac sredstava (fizičko ili pravno lice koje prima uplatu na račun); valuta u kojoj se vrši uplata; šifra plaćanja; svrha uplate; poziv na broj; račun za uplatu; potpis uplatioca; datum i mjesto uplate; datum realizacije virmanskog transfera.

Poznato je u platnom prometu da se virmanski nalog mora popuniti u dva primjerka, od kojih je jedan namijenjen za banku, a drugi za uplatioca, te sam bankarski službenik vrši potpisivanje kao i stavljanje pečata banke, pa od dva istovjetna primjerka naloga za virman, jedan primjerak daje nazad uplatiocu, a drugi ostaje u banci i realizuje se uplata prema navedenom datumu koji je naznačen za transfer na drugi račun tj na račun onog ko je naznačen kao primalac sredstava.

Bankarski službenik ima za obavezu da navedene virmanske naloge ažurira prema datumu kada su oni primljeni na realizaciju, kao i da izvrši izvod iz naloga za plaćanje sa žiro računa banke koji i jeste dokaz da je transfer novca završen.

Poznato je da se u financijskom poslovanju virman zove i jednostavno „nalog za prijenos“, te on jeste jedno od najsavremenijih sredstava plaćanja, a koje je zaživjelo posebno u vreme pojačanja efekta IT tehnologije, kada se uplata vrši i popunjavanjem elektronskih naloga za transfere novca, bez fizičkog odlaska u banku kao instituciju, ali naravno sa obavezama da se izda uplatiocu jedan elektronski primjerak virmanskog naloga kao potvrda da je uplata izvršena i realizovana na kraju.

Kada se virman realizuje to mora da bude zavedeno u bankarskom računu za navedeni dan, te se sredstva jednostavno skidaju sa računa uplatioca i prenose se na račun primaoca bez potrebe da se novac podiže pa da se gotovina opet uplaćuje onome ko je primalac uplate.

U financijskom aspektu virmanskog transfera, ovakav način plaćanja je stručno definisan kao pak i prijenos sredstava iz takozvane „iste partije“ prema predračunu u banci, te izdvajanje i prijenos budžetskog kredita sa jedne pozicije na onu drugu ali opet koje pripadaju istoj partiji.

Virman
Virman

Prevod pojma virman je nekada definisan i kao „obrtanje sredstava“, jer uplatilac koji popunjava virmanski nalog i njega banka knjiži primaocu, može dalje da i sam bide fizičko ili pravno lice kome se sredstva bezgotovinski uplaćuju na žiro račun, te da se na takav način vrši jedno obrtno poslovanje, koje je prije svega vezano za neke veće institucije ili sume novca, mada zakonski nije propisana suma koja se može prenositi prostim knjiženjem naloga.

Virmanski obrazac je generalno veoma sličan običnoj „opštoj uplatnici“, samo što je on zapravo jedan nalog koji se daje banci da prenese sredstva bezgotovinskim putem, nekom pravnom ili pak fizičkom licu ili nekoj instituciji.

Da bi nalog kao takav bio što pregledniji, u paraleli se sa lijeve strane nalazi odjeljak u koji se unosi ime onoga ko je primalac sredstava koja se prenose a sa desne strane je polje u koje se unosi žiro račun na koji se sredstva prenose, i svakako je jasno i da su ova dva polja najznačajnija kada je u pitanju virmansko plaćanje.

U savremeno doba je virman postao jasno definisan obrazac koji čak i ne mora da ima fizičko ili dokumentno pravo prijenosa, odnosno nije nužno da se sam obrazac odnese u banku i da se tamo i ovjerava i prvi primjerak da se daje nazad uplatiocu, već se svakako sve može obaviti elektronskim putem, kada se kao dokaz da je transfer izvršen dobija izvod iz tekućeg računa primaoca koji je i jedan prikaz stanja i obavještenje da je sam transfer uspješno izvršen.

Sam pomenuti „izvod iz računa“ se obično daje na kraju radnog dana u kome je izvršen platni promet, a pošto postoji naznačeno vreme kada je transfer moguće da se obavi već prema politici banke i vremenu propisanom za obavljanje platnih usluga, nekada se podatak o transferu dobija i na početku sljedećeg dana, što opet zavisi da li je jedna ista banka posrednik u plaćanju ili se radi o različitim bankama kao pružaocima usluga (kada se u jednoj banci uplaćuju sredstva na račun druge banke, koja mora da ih najprije uknjiži, a potom da ih dalje prosljeđuje po nalogu).

.

15 KOMENTARI

0 0 Glasovi
Article Rating
Pretplatite se
Obavijesti o
guest
15 Comments
S najviše glasova
Najnovije Najsstarije
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare
trackback
gaydatingzz.com
2 mjeseci prije

gaydatingzz.com

Šta znači Virman?

trackback
keto fast diet
2 mjeseci prije

keto diet plan for weight loss https://ketodietione.com/

trackback
gay dating sex sites 2021
2 mjeseci prije

gay dating site scam https://gaychatgay.com/

trackback
dating a gay korean
2 mjeseci prije

bluefield wv gay dating https://freegaychatnew.com/

trackback
gay philadelphia dating
1 mjesec prije

japan gay dating site https://gay-singles-dating.com/

trackback
gay furry dating sims
1 mjesec prije

dating sites for gay females https://gayonlinedating.net/

trackback
gay firefighter dating
1 mjesec prije

gay online dating closeted https://datinggayservices.com/

trackback
best gay dating sites 2021
1 mjesec prije

phone dating gay https://dating-gaym.com/

trackback
eu gay dating sites
1 mjesec prije

gay executive dating https://gaydatingcanada.com/

trackback
websites that write essays
17 dana prije

writing essays for college https://essayghostwriter.com/

trackback
writing expository essay
3 dana prije

when writing an essay https://essaysnet.com/

trackback
writing an opinion essay
3 dana prije

writing an evaluation essay https://essaytag.com/

Zanimljivosti