Šta su predrasude saznajte u nastavku teksta.

Predrasude predstavljaju unaprijed doneseno mišljenje ili sud o nekome ili nečemu što se ne poznaje dovoljno, i nije mjerodavno.

Prema definiciji, predrasude predstavljaju stav koji čini određenu osobu sklonu da misli, percipira, osjeća i djeluje na pozitivne ili negativne načine prema određenoj grupi ili članovima koji su u grupi.

Predrasude označavaju ustaljeno mišljenje, odnosno stereotipni stav koji je zasnovan na tvrdnjama koje nisu dokazane. U društvenoj psihologiji je zastupljen poseban osvrt na rasne i etničke predrasude. Pored toga što ove vrste predrasuda obuhvataju neutemeljeno negativno mišljenje o drugim nacijama i društvenim grupama, one se sastoje i od mržnje, progona i uništavanja pripadnika druge rase ili naroda.

šta su predrasude
Šta su predrasude?

Predrasuda i stereotip

U posljedice mentalne inercije kod ljudi, spadaju upravo predrasude i stereotipi. Tu spadaju i sklonost ka generalnom mišljenju, kao i sklonost da se svet i okolina posmatraju takoreći – crno – bijelo, a ne u mnogo boja.

Vjerovanje u predrasude ukazuje na to da je osoba koja to radi odustala od aktivne primjene vlastite inteligencije i sposobnosti opažanja, te da je krenula tzv. linijom manjeg otpora. Posredstvom predrasuda nastaje gruba greška u zaključivanju, odnosno dolazi do stvaranja zablude i pogrešnog mišljenja o nekome.

Česti primjeri predrasuda koji vladaju našim prostorima su najčešće vezani za etiketiranje ženskih osoba da su “lakog morala” i slično.

Rasizam, seksizam, ageizam i homofobija

U najpoznatije vrste predrasuda spadaju u najvećoj mjeri – rasizam, seksizam, ageizam i homofobija

Rasizam podrazumijeva pogrešno negativno mišljenje i ponašanje prema osobama druge rase. Na primer, Afroamerikanci imaju niži status u odnosu na druge Amerikance, samo zato što imaju drugu boju kože.

Ageizam je predrasuda prema ljudima, koja se odnosi na njihove godine. Na primer, na našem području ljudi stariji od 40 godina teže nalaze posao, jer se smatraju “starim”.

Homofobija je postojanje predrasuda i negativnog mišljenja koji nemaju argumente u realnom svijetu, a na osnovu nečije seksualne orijentacije. Na primjer, homoseksualci se smatraju nečistim i slično.

Predrasude su prisutne u svakom društvu, a opstaju zbog socijalnog učenja i konformizma. Predrasude nisu urođene kod ljudi, već se uče od rođenja, dolaze od porodice, šire familije, prijatelja, učitelja itd. Ukoliko su neke predrasude prihvaćene od strane društva, nastaje veliki socijalni pritisak da se određena osoba konformiše grupi, kao što je na primjeru seksizma.

drugi upravo čitaju

Citati o braku

Citati o braku koji savršeno opisuju ljubav i bračnu zajednicu ‘’Najboljom ženom smatra se ona koja bi bila kadra da svojoj djeci zamijeni oca kad...

Aleksandar Vučić biografija (mjesto rođenja, godište, porijeklo, visina)

Aleksandar Vučić biografija Datum rođenja: 5. mart 1970. Mjesto rođenja: Beograd Država: Srbija Zanimanje: Političar, predsjednik države Stranka: Srpska Napredna Stranka (SNS), prije Srpska Radikalna Stranka Religija: Pravoslavlje Seksualna orijentacija: Heteroseksualac Visina:...

Citati o porodici – Najljepši citati

Citati o porodici najbolje će opisati vašu ljubav prema porodici. Stoga, oni su idealni za razne prilike poput rođendana i drugih proslava. “Porodica je jedno...

Alija Izetbegović citati – Najljepši citati

Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine i poznati političar i mislilac. Ostavio je za sobom mnoge značajne citate koji odražavaju njegove poglede na...

možda te zanima