Šta je Otadžbina?

    Šta je otadžbina? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

    Predstavlja naziv za geografsko područje prema kome pojedinac ili grupa ljudi osjeća kulturnu pripadnost. Sigurno se svako na svoj način susretao s pojmom otadžbina, posebno u našem društvu gdje se ova riječ može čuti svakodnevno, što u medijima to u komunikaciji s prijateljima i rodbinom.

    Ako ste imali nedoumice šta znači ova riječ, u narednim redovima saznajte tačno značenje ovog pojma.

    Šta je Otadžbina

    Po definiciji, otadžbina je naziv za geografsko područje prema kome pojedinac ili grupa ljudi osjećaju kulturnu pripadnost, odnosno s kojom se nacionalno identifikuju. Ovaj pojam za svakog od nas ima drugačiji značaj, jer svi mi imamo drugačiji fenomen svijesti i različito doživljavamo iste stvari. Možemo reći da ona kao takva ne može da se uređuje, mijenja ili oblikuje. Ona je takva sve dok je njen narod voli i dok je spreman da se za nju bori.