back to top

Šta je Interpretacija?

Šta je interpretacija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje reč interpretirati?

Objašnjenje neke reči, termina ili pojave naziva se interpretacija.

Često ljudi kada pitaju šta je interpretacija ne znaju na šta da se tačno fokusiraju. Pojam interpretacija veoma je rasprostranjen na našim prostorima, a ono što je zanimljivo jeste da veliki broj ljudi nema pravilnu percepciju o značenju ove riječi, iako je redovno koristi. Razlog za to, svakako je više različitih značenja u kojima se ona može upotrebljavati.

Šta je Interpretacija
Šta je Interpretacija?

 

Etimologija nas upućuje da je sam termin interperetacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od riječi interpretation, što znači tumačenje, objašnjanjavanje, izlaganje. U najopštijem značenju, interpretacija predstavlja objašnjenje neke riječi, termina ili pojave.

Interpretirati nesto znači razjasniti njegovo značenje, objašnjavanjem ili iznošenjem činjenica. Drugim riječima, interpretacija je ništa drugo do objašnjavanje smisla nečega, nekog događaja, razgovora, situacije, misaoni postupak, tj. izjava kojom se utvrđuje suština neke pojave.

Razni načini definisanja interpetacije

U muzici, interpretacija se definiše kao način na koji instrumentalista, pjevač ili dirigent izlaže, tj. izvodi muzičko djelo. Interpretator bi trebao da poštuje stiske karakteristike djela, kompozitorove zamisli i pravila koja pišu u notnom tekstu (tempo, dinamika, artikulacija, fraziranje itd.), kako bi njegova interpretacija bila uspješna.

Šta je interpretacija
Šta je interpretacija

Pojam interpretacija se koristi ne samo u muzici, već i u filmskoj industriji i pozorištu i to da označi izvođenje nekog djela, tumačenje neke uloge i slično. Primjera radi, ako kažemo da je neki glumac uradio odličnu interpretaciju, to znači da je on svoju ulogu odigrao savršeno, te da je odradio sjajnu karakterizaciju lika.

U književnosti, interpretacija predstavlja postupak kojim se nastoji proučavanjem teksta otrkiti njegova estetičnost. Dakle, ona nastoji da prikaže književno djelo u njegovoj umjetničkoj posebnosti, značajnosti, jedinstvenosti i neponovljivosti.

Interpetacija se koristi još i da označi prevođenje stranog pisca.

drugi upravo čitaju

Šta znači Virman? Saznaj uz No1 pojmovnik!

Šta znači virman? Saznajte definiciju i porijeklo riječi uz pojmovnik!  Šta znači virman? Prema definiciji pojam virman vezan je  za ekonomsko financijski aspekt i odnosi...

Šta znači natalna karta? – Nauči čitati svoju natalnu kartu!

Natalna karta, prema definiciji podrazumijeva raspored planeta na nebu, upravo u trenutku rođenja određene osobe. U trenutku nečijeg rođenja planete zauzimaju određene položaje u kućama...

Šta je obad?

Obad pripada grupi insekata iz reda Diptera. To su dvokrilni insekti, rasprostranjeni po celom svetu i ima ih preko 2000 različitih vrsta. Na našim prostorima...

Šta je Centrifuga?

Šta je centrifuga? Kako radi centrifuga u veš mašini? Gdje se sve centrifuga koristi? Sve odgovore otkrivamo u nastavku! Šta je centrifuga? Kako radi centrifuga u...

možda te zanima