back to top

Za sad ili zasad

Za sad ili zasad? Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše prije nego što pošaljete važan mail ili poruku.

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, mogu se pronaći obje varijante pisanja, zasad, za sada, za sad…

Kad se koristi kao prilog piše se sastavljeno – zasad. No, može se koristiti i prijedložni izraz – za sada. Kod rastavljenog pisanja naglašen je posebni prilog sada, i koristi se uglavnom kad se taj dio želi istaknuti. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

To nam je za sada, a ostalo ćemo pojesti kasnije.
Za sada nam je to dosta, a za kasnije ćemo još vidjeti.

Zasad ide dobro, nadamo se da će tako i potrajati.
Zasad je to dovoljno, ostatak mi donesi sutra.

Za sad ili zasad – Kako se piše pravilno

Zaključno na temu “Za sad ili zasad”, kao prilog pravilno je pisati zajedno odnosno sastavljeno zasad. Ispravan je i prijedložni izraz s rastavljenim pisanjem: za sada, a koristi se kad se prilog ‘sada’ želi dodatno naglasiti.

Preporučujemo i ovo:

drugi upravo čitaju

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat. Od...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

možda te zanima