back to top

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat?

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat.

Od latinskog proletarius (građanin koji nema ništa osim potomstva (proles)) i francuskog prolétariat.

Pripadnik proletarijata je proleter, od francuskog  prolétaire (čita se proleter).

Kako se piše proleterijat ili proletarijat?
Kako se piše proleterijat ili proletarijat?

Značenje pojma proletarijat

Proletarijat, termin koji se često koristi u sociološkim i političkim analizama, označava klasu ljudi koji nemaju vlastitu proizvodnu imovinu i stoga su prisiljeni prodavati svoj rad kako bi preživjeli.

Ova klasa se pojavljuje kao rezultat razvoja kapitalističkog sistema, gdje se bogatstvo i proizvodni resursi koncentriraju u rukama malog broja ljudi, dok većina ostaje bez značajnih sredstava za proizvodnju.

Proletarijat se, stoga, bori za svoje osnovne životne potrebe kroz prodaju svoje radne snage, često za minimalne nadnice i u uvjetima koji nisu uvijek humani ili pravedni.

Kada se raspravlja o pojmu proletarijata, važno je razumjeti njegovu povijesnu pozadinu. Koncept proletarijata vuče korijene iz Rima, gdje je prvobitno označavao najnižu klasu slobodnih građana koji nisu imali vlastite imovine osim svoje djece (‘proles’).

Međutim, u modernom kontekstu, Marx i Engels redefinirali su ovaj pojam kako bi označili radnu klasu koja je ekonomski eksploatirana od strane buržoazije, vlasničke klase.

Prema njihovoj analizi, proletarijat nije samo klasa koja prodaje svoj rad, već je i klasa koja ima potencijal revolucionarno promijeniti društveni sustav putem klasne borbe.

Jedno od ključnih obilježja proletarijata je njegova heterogenost. Ova klasa uključuje ljude različitih dobnih skupina, spolova, rasa i etničkih pripadnosti.

Unatoč svojim razlikama, pripadnici proletarijata dijele zajedničke uvjete života – rade pod sličnim uvjetima, suočavaju se s sličnim izazovima i imaju slične interese u pogledu poboljšanja svojih radnih i životnih uvjeta.

Ta zajednička iskustva i potrebe dovode do formiranja kolektivnog identiteta i solidarnosti među radnicima, što je presudno za organiziranje sindikata i radničkih pokreta.

Ipak, unatoč potencijalu za solidarnost i zajedničku akciju, proletarijat često nailazi na prepreke u svojoj borbi za pravednije društvo.

Kako se piše proleterijat ili proletarijat?
Kako se piše proleterijat ili proletarijat?

Ove prepreke uključuju podjele unutar same klase, strategije podjele koje koristi vladajuća klasa, te opću tendenciju kapitalističkog sistema da individualizira radnička iskustva i smanji osjećaj zajedničkog identiteta.

Osim toga, globalizacija i tehnološki napredak donijeli su nove izazove za proletarijat, uključujući nestanak tradicionalnih radnih mjesta, porast nestabilnih oblika zaposlenja i povećanje nejednakosti.

Uprkos ovim izazovima, proletarijat ostaje ključni akter u političkim i ekonomskim borbenim poljima diljem svijeta.

Radničke borbe za pravedne plaće, bolje uvjete rada, socijalnu sigurnost i radnička prava i dalje su živahne i relevantne.

Kroz sindikate, radničke kooperative i druge oblike organiziranja, proletarijat nastavlja tražiti načine za poboljšanje svoje situacije i izgradnju pravednijeg društva.

Dakle, kada razmišljamo o pojmu proletarijata, ne radi se samo o definiciji klase unutar kapitalističkog društva, već i o razumijevanju složenih dinamika moći, ekonomije i društvenih odnosa koji oblikuju naše svakodnevne živote.

Biti dio proletarijata znači suočavati se s nizom izazova, ali također znači biti dio globalne zajednice koja ima potencijal za transformaciju i stvaranje novih, pravednijih načina postojanja.

Kako se piše proleterijat ili proletarijat u srpskom jeziku?

Na srpskom jeziku, pravilno pisanje termina koji označava radničku klasu u kapitalističkom društvu jest “proletarijat”.

Ova reč potiče od latinske riječi “proletarius”, koja je označavala rimskog građanina najniže klase, čija je glavna imovinska vrijednost bila u njegovoj potomstvu (proles = potomstvo). U modernom dobu, termin je dobio novo značenje povezano s razvojem industrijskog društva i kapitalizma, označavajući klasu koja ne posjeduje proizvodna sredstva i stoga mora prodavati svoju radnu snagu.

Prilikom pravopisnog normiranja riječi u srpskom jeziku, prate se etimološka pravila, odnosno, riječi se često pišu na način koji odražava njihovo izvorno, povijesno porijeklo.

Kako se piše proleterijat ili proletarijat?
Kako se piše proleterijat ili proletarijat?

U slučaju riječi “proletarijat”, ona zadržava svoj korijen iz latinskog jezika, što objašnjava zašto se koristi slovo “e” umjesto “e” u prvom slogu.

Razlog zašto se piše “proletarijat”, a ne “proleterijat”, leži u lingvističkim pravilima koja se primjenjuju pri preuzimanju stranih riječi i prilagođavanju istih srpskom jezičnom sistemu.

U ovom slučaju, riječ je prilagođena tako da odražava kako se izgovara u izvornom jeziku, ali i kako se najlogičnije uklapa u fonološki sistem srpskog jezika.

Dodavanje slova “e” umjesto “e” bilo bi neprikladno jer ne odražava izvornu etimologiju riječi niti je u skladu s pravilima srpskog pravopisa.

Dakle, u srpskom jeziku, standardni i pravilni oblik je “proletarijat”. Ovaj oblik se koristi u književnim, akademskim, političkim i svakodnevnim kontekstima kada se referira na klasu u društveno-ekonomskim analizama, povijesnim diskursima ili raspravama o radničkim pravima i socijalnoj pravdi.

Preporučujemo da pročitate:

drugi upravo čitaju

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

Čovječno ili čovjećno? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Čovječno ili čovjećno? Kako se pravilno piše? Kako je pravilno pisati: čovječno ili čovjećno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte...

možda te zanima