back to top

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano?

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno puta.

Piše se nebrojeno.

U Rečniku SANU i šestotomnom Rečniku Matice srpske postoje pridevi nebrojan-nebrojna-nebrojno nebrojen-nebrojena-nebrojeno ali se prvi (nebrojan) upućuje na drugi (nebrojen): nebrojna sila, nebrojne duše, nebrojni narod, nebrojno blago; nebrojeno blago, nebrojene takse, nebrojeni ljudi, nebrojeni običaji.

kako se piše
Kako se piše nebrojeno ili nebrojano?

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano u hrvatskom jeziku?

Pravilno pisanje riječi koje označavaju veliki broj ili količinu koja se ne može lako izbrojati može izazvati nedoumice, pogotovo kada se susrećemo s različitim varijacijama u svakodnevnoj upotrebi. U hrvatskom jeziku, pravilno se piše „nebrojeno“.

Ovaj pridjev dolazi od priloga „ne“ koji negira, i glagola „brojiti“, što znači prebrojavati ili računati količinu.

Dakle, kada kažemo nešto je „nebrojeno“, mislimo na to da je nešto u tolikoj mjeri obilno ili brojno da se ne može lako ili uopće prebrojiti.

Razumijevanje ove riječi i njezina pravilnog oblika zahtijeva poznavanje pravila hrvatskog pravopisa i jezične logike. „Nebrojeno“ se koristi u kontekstima gdje želimo istaknuti ogromnu količinu nečega, što prelazi mogućnost jednostavnog kvantificiranja.

Primjerice, možemo reći „Na nebu je svijetlilo nebrojeno zvijezda“ ili „Nebrojeno puta sam ti rekao da budeš oprezan“. U oba slučaja, riječ „nebrojeno“ služi za naglašavanje velike količine ili učestalosti koja nadilazi granice lako shvatljivog ili definiranog broja.

Pogrešno bi bilo koristiti izraz „nebrojano“, jer on ne postoji u standardnom hrvatskom jeziku. Ova pogreška može nastati zbog nepravilnog tumačenja glagola iz kojeg pridjev proizlazi ili zbog pogrešnog prenošenja značenja sličnih riječi iz drugih jezika ili dijalekata.

Važno je naglasiti da jezik služi kao sredstvo komunikacije, i stoga je ključno koristiti pravilne oblike riječi kako bi se očuvala jasnoća i razumijevanje.

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano?
nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

U kontekstu upotrebe i značenja, „nebrojeno“ se često pojavljuje u literaturi, javnim govorima i svakodnevnoj komunikaciji. Korištenje ovog pridjeva može dodati težinu izjavi ili opisu, pružajući sliku obilja ili intenziteta koji premašuje uobičajene granice.

U literarnom kontekstu, na primjer, autori mogu koristiti „nebrojeno“ kako bi stvorili dojam veličine, dubine ili emocionalne težine.

Osim toga, razumijevanje pravila i strukture jezika omogućava bolje izražavanje misli i osjećaja. Kada jasno i pravilno koristimo jezik, naše poruke postaju transparentnije i lakše razumljive za druge.

To ne samo da poboljšava međuljudsku komunikaciju, već i pomaže u izgradnji mostova razumijevanja i zajedništva.

U širem društvenom kontekstu, pravilna upotreba jezika odražava obrazovanost, profesionalnost i poštovanje prema jezičnim normama. Kada govorimo ili pišemo, mi ne samo da prenosimo informacije, već i sudjelujemo u očuvanju i razvoju jezične baštine.

Stoga je važno pridržavati se pravila i standarda, kao što je pravilna upotreba riječi „nebrojeno“, kako bi se održala čistoća i funkcionalnost jezika.

Zaključno, pravilno razumijevanje i korištenje riječi kao što je „nebrojeno“ bitan je dio pismenosti i jezične kompetencije.

Potiče se na kontinuirano učenje i upoznavanje s jezičnim standardima, ne samo radi osobnog razvoja, već i radi očuvanja jezične kulture i tradicije.

U svijetu gdje se jezik neprestano razvija i mijenja, poštovanje prema pravilima i strukturi jezika ostaje temeljna vrijednost koja povezuje pojedince i zajednice.

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano?
Kako se piše nebrojeno ili nebrojano?

Primjeri u rečenicama

Naravno, evo nekoliko primjera rečenica u kojima se pravilno koristi riječ “nebrojeno”:

  1. “Nebrojeno puta sam ti rekao da ne ostavljaš svoje stvari razbacane po cijeloj kući.”
  2. “Na nebu se moglo vidjeti nebrojeno zvijezda, svaka sjajnija od druge.”
  3. “U svom životu susreo sam se s nebrojeno izazova, ali sam naučio kako ih prevladati.”
  4. “Na policama njegove stare knjižnice stajalo je nebrojeno knjiga, svaka s vlastitom pričom.”
  5. “Nebrojeno ljudi je prošlo kroz ovaj park, svatko s vlastitim snovima i mislima.”
  6. “Nebrojeno puta sam preispitivao svoje odluke, ali uvijek sam ostao vjeran sebi.”
  7. “Na trgu se okupilo nebrojeno građana, svi su željeli čuti vijesti.”
  8. “U njezinom vrtu cvjeta nebrojeno vrsta cvijeća, stvarajući šarenilo boja i mirisa.”
  9. “Nebrojeno prilika mi je prošlo ispred nosa prije nego što sam konačno uspio.”
  10. “U njegovim očima moglo se pročitati nebrojeno emocija, od radosti do tuge.”

Svaka od ovih rečenica koristi “nebrojeno” kako bi istaknula veliku količinu, učestalost ili raznolikost nečega što se ne može lako izbrojiti ili kvantificirati.

Preporučujemo da pročitate:

drugi upravo čitaju

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat. Od...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

Čovječno ili čovjećno? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Čovječno ili čovjećno? Kako se pravilno piše? Kako je pravilno pisati: čovječno ili čovjećno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte...

možda te zanima