back to top

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila?

Pravilno se piše  neefikasan.

U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek spojeno sa pridjevima, kao i sa prilozima nastalim od pridjeva.

U ovom primjeru ne dolazi do sažimanja vokala, pa se tako pišu dva slova e. Postoji još primjera u srpskom jeziku gde se pišu dva ista slova da ne bi došlo do gubljenja značenja složenice: vannastavninajjačizoologija itd.

Rječca ne se piše spojeno uz imenice pridjeve i prijedloge: 

Ovaj sprej za bube se pokazao totalno NEEFIKASNO.

Neograničeno piće za sve goste.

Neodgovoran momak neće uspjeti.

Potpis je nebitan.

Link koji ste poslali je danas neaktivan.

Osjeća se neopisiv smrad.

Za mene je to nevažan podatak.

Svaki trenutak sa tobom je nezaboravan.

Tekst mi je nejasan.

Njena nova knjiga je baš nezanimljiva, vratio sam je u biblioteku.

nevažeći, nevaljao, nevjerovatan, nevesela, nevidljiv, neozbiljan, neplaćen, nepoznat, nepismen, nedosljedan, neraspoložena, nezamisliv, nezgodan, nezreo, neizvjestan, nelogičan, nemiran, nemoguć, neobrazložen, neradni.

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan
Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rječca “NE” se uvijek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene riječi).

Slično:

neefikasni, neefikasna, neefikasne

Pravopisna pravila kod pisanja prefiksa

U hrvatskom jeziku često se javljaju dileme oko pravilnog pisanja složenica, posebice kada je riječ o prefiksima.

Jedna od uobičajenih nedoumica odnosi se na to treba li pisati “ne efikasan” odvojeno ili “neefikasan” spojeno. Pravilno pisanje u ovom slučaju je “neefikasan”, kao jedna riječ, bez razmaka.

Pravila hrvatskog pravopisa nalažu da se negacijski prefiks “ne-” piše spojeno s pridjevima, imenicama i prilozima, čime se formira negacija značenja osnovne riječi.

Stoga, kada želimo izraziti suprotnost od “efikasan”, pravilno ćemo napisati “neefikasan”. Ovo pravilo omogućava jasnu i preciznu komunikaciju, sprječavajući mogućnost dvoznačnosti ili nejasnoća.

Razumijevanje ove pravopisne norme bitno je ne samo za ispravno pisanje, već i za pravilno tumačenje teksta.

Kada čitamo riječ “neefikasan”, odmah razumijemo da se odnosi na nešto što nije efikasno, što ne postiže željene rezultate ili što ne djeluje na očekivani način. To nam omogućava brzu i točnu interpretaciju poruke koju autor želi prenijeti.

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan
Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Pisanje “ne” odvojeno od pridjeva može dovesti do nejasnoća i pogrešaka u komunikaciji. Na primjer, razlika između “ne efikasan” i “neefikasan” može se činiti sitna, ali u praksi ima veliku važnost.

Odvojeno pisanje bi moglo implicirati da “ne” pripada nekoj drugoj riječi ili frazi u rečenici, što bi moglo promijeniti njezino značenje. Stoga je važno pridržavati se pravila i pisati negaciju spojeno s pridjevom.

Osim toga, pravilna upotreba jezika odraz je kulturne i jezične osviještenosti. Poštivanje pravopisnih i gramatičkih normi pokazuje poštovanje prema jeziku i njegovim govornicima.

To je posebno važno u formalnoj komunikaciji, učenju i poučavanju, gdje preciznost i jasnoća imaju ključnu ulogu.

Pravopisne nedoumice poput ove s “neefikasan” česte su u svakodnevnoj komunikaciji i pisanju. Kako bismo izbjegli greške, preporučljivo je konzultirati pravopisne priručnike ili online resurse posvećene hrvatskom jeziku.

Postoje brojni pravopisni vodiči i jezični portali koji nude detaljna objašnjenja i primjere, čineći učenje i primjenu pravila lakšima i pristupačnijima.

Učenje i poštovanje jezičnih normi ne samo da poboljšava našu pismenost i komunikacijske vještine, već i obogaćuje naše razumijevanje jezika.

Jezik je živ organizam koji se stalno razvija, no pridržavanje standarda i normi omogućava njegovu koherentnost i razumljivost.

Kroz pravilnu upotrebu jezika, bilo u govoru ili pisanju, mi ne samo da iskazujemo poštovanje prema svojim sugovornicima ili čitateljima, već i pridonosimo očuvanju jezične kulture.

Stoga, kada pišemo ili govorimo, važno je biti svjestan pravila i normi koje oblikuju naš jezik. Razumijevanjem pravila kao što je pravilno pisanje riječi “neefikasan”, doprinosimo jasnosti i preciznosti naše komunikacije, istovremeno njegujući i poštujući bogatstvo hrvatskog jezika ili srpskog jezika.

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan
Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Rječca NE pravopis

Rječica “ne” u hrvatskom jeziku igra važnu ulogu jer služi za negaciju, odnosno za izražavanje suprotnosti od afirmativnog značenja koje se navodi.

U pravopisu hrvatskoga jezika, pravila povezana s rječicom “ne” variraju ovisno o kontekstu i vrsti riječi s kojom se kombinira.

  1. “Ne” s glagolima: Kada se rječica “ne” koristi s glagolima, obično se piše odvojeno. Na primjer: “Ne mogu”, “Ne želim”, “Ne radi”. Odvojeno pisanje omogućava jasno izražavanje negacije radnje koju opisuje glagol.
  2. “Ne” s pridjevima, prilozima i participima: U ovom slučaju, “ne” se najčešće piše zajedno s pridjevima, prilozima i participima kako bi formiralo negaciju. Na primjer: “nevažan”, “nepotrebno”, “nevidljiv”, “neučinkovit”. Spajanjem s pridjevom ili prilogom, “ne” stvara novo značenje koje je suprotno od originalnog.
  3. “Ne” s imenicama i brojevima: Generalno, rječica “ne” piše se odvojeno od imenica i brojeva. Primjeri uključuju izraze poput “ne pravda”, “ne istina”, “ne dva”, ali treba napomenuti da u standardnom jeziku obično izbjegavamo negaciju imenica i brojeva ovim putem, osim u nekim specifičnim kontekstualnim upotrebama.
  4. Iznimke i posebni slučajevi: Uvijek postoje iznimke od pravila koje mogu ovisiti o kontekstu ili stilističkim preferencijama. Primjerice, u književnim djelima ili u neformalnoj komunikaciji, pravila se ponekad fleksibilno primjenjuju radi postizanja određenog efekta ili izražavanja. Također, postoje izrazi u kojima se “ne” može koristiti na način koji se razlikuje od standardnih pravila.

Važno je razumjeti kada i kako pravilno koristiti “ne” u pisanju jer to može značajno utjecati na značenje rečenica i jasnoću komunikacije.

Nepravilna uporaba može dovesti do ambiguiteta ili pogrešnog tumačenja poruke. Stoga, poznavanje i primjena pravila povezanih s rječicom “ne” predstavljaju ključnu vještinu u pisanju i govoru na hrvatskom jeziku.

Kako bi se izbjegle greške i poboljšala jezična točnost, preporučuje se konzultacija s pouzdanim pravopisnim priručnicima ili online resursima posvećenima hrvatskom jeziku.

Uz to, praksa i iskustvo, kao i čitanje kvalitetnih tekstova, mogu pomoći u boljem razumijevanju i primjeni pravila povezanih s rječicom “ne”.

Još zanimljivih članaka:

drugi upravo čitaju

Šta je Bilingvizam i multilingvizam?

Bilingvizam i/ili multilingvizam čine kompleksno interdisciplinarno polje proučavanja. Istraživanje ovih pojava obuhvata teorijske okvire i metodološke postupke iz različitih disciplina — sociolingvistike, primenjene lingvistike, psiholingvistike, neurolingvistike, razvojne psihologije,...

Šta je pojmovna metafora?

Šta pojmovna metafora predstavlja u jeziku? Za većinu ljudi, metafora predstavlja stilsku figuru i element književnog izražavanja, stvar jezika ali ne i mišljenja. Međutim, istraživanja...

Pravopis na slovo Č

Pravopis na slovo Č u hrvatskom i bosanskom jeziku Pravopis hrvatskog jezika obuhvaća pravila i norme koje reguliraju pisanje riječi i rečenica. Slovo "č" jedno...

Čaj od majčine dušice

Čaj od majčine dušice, biljke poznate po svojim aromatičnim listovima i cvjetovima, stoljećima je cijenjen zbog svojih ljekovitih svojstava. Najpopularnija medonosna biljka narodne medicine...

možda te zanima