back to top

Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?

Pisanje i pravopis hrvatskog jezika podložni su pravilima koja pomažu u očuvanju jezične strukture i jasnoće izražavanja.

Jedno od čestih pitanja koje se pojavljuje u kontekstu pravilnog pisanja tiče se upotrebe glagola “izlagati” u različitim vremenima i oblicima.

Konkretno, nejasnoće se često javljaju oko toga treba li pisati “izlažu” ili “izlagaju”. Ovo pitanje nije samo lingvističke prirode, već se tiče razumijevanja gramatičkih pravila koja određuju kako se glagoli konjugiraju u hrvatskom jeziku.

 Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?
Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?

Temeljna gramatička pravila

U hrvatskom jeziku, glagoli se mijenjaju po licima, brojevima, vremenima, načinima i vidovima. Glagol “izlagati” je prelazni glagol koji znači predstaviti nešto, nekome ili nečemu izložiti nešto.

Pravilna upotreba glagola “izlagati” u pravilu ovisi o osobi, broju i vremenu u kojem se koristi.

Prezent (sadašnje vrijeme)

U sadašnjem vremenu, glagol “izlagati” konjugira se tako da se jasno razlikuje kada se koristi u jednini ili množini:

 • Jednina:
  • Ja izlažem
  • Ti izlažeš
  • On/ona/ono izlaže
 • Množina:
  • Mi izlažemo
  • Vi izlažete
  • Oni/one/ona izlažu

Iz ovoga je vidljivo da je pravilan oblik u trećem licu množine “izlažu”, a ne “izlagaju”.

Svršeni oblici

Kada razmatramo savršene oblike glagola “izlagati”, kao što su prošlo vrijeme i buduće vrijeme, primjenjuju se druga pravila konjugacije, ali se osnovno pravilo o obliku glagola u trećem licu množine ne mijenja drastično:

 • Prošlo vrijeme:
  • Ja sam izlagao/izlagala
  • Ti si izlagao/izlagala
  • On je izlagao/izlagala, itd.
 • Buduće vrijeme:
  • Ja ću izlagati
  • Ti ćeš izlagati
  • On će izlagati, itd.

I u ovim oblicima, konjugacija se temelji na gramatičkim pravilima koja se odnose na osobe i brojeve, ali sama dilema “izlažu” ili “izlagaju” vezana je uglavnom za sadašnje vrijeme.

 Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?
Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?

Pogreške i kako ih izbjeći

Pogrešno korištenje oblika “izlagaju” umjesto “izlažu” može proizaći iz nejasnoća u vezi s konjugacijom glagola ili iz nedovoljnog razumijevanja pravila hrvatskog jezika.

Da bi se takve greške izbjegle, važno je redovito se educirati i konzultirati pouzdane jezične resurse.

Prakticiranje pisanja i govorenja, kao i čitanje lektirnih djela i stručnih članaka, može pomoći u usvajanju pravilne upotrebe glagola i njihovih oblika.

Važnost pravilnog izražavanja

Pravilna upotreba jezika iznimno je važna ne samo za očuvanje jezične kulture i tradicije, već i za jasnu i nedvosmislenu komunikaciju.

Gramatičke greške mogu dovesti do nesporazuma i pogrešnog tumačenja poruka, što je posebno važno u formalnom pisanju i javnom govoru.

Stoga, poznavanje i pravilna upotreba gramatičkih pravila, uključujući pravilnu konjugaciju glagola poput “izlagati”, ključni su za svakoga tko teži efektivnom i točnom izražavanju na hrvatskom jeziku

U svjetlu navedenih činjenica, jasno je da je pravilna upotreba glagola “izlagati” u trećem licu množine “izlažu”.

Razumijevanje i primjena pravilnih gramatičkih oblika osnova su za razvoj vještine pravilnog pisanja i govorenja.

Uspješna komunikacija i izražavanje misli temelje se na znanju i pravilnoj primjeni jezičnih pravila, što je neizostavni dio obrazovanja i profesionalnog razvoja u svakom jezičnom i kulturnom kontekstu.

Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?
Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju?

Primjeri u rečenicama

Da bismo bolje razumjeli pravilnu upotrebu glagola “izlagati” u sadašnjem vremenu, posebno u trećem licu množine, donosim nekoliko rečenica koje ilustriraju pravilnu konjugaciju:

 1. U jednini:
  • Ja često izlažem svoje radove na lokalnim izložbama.
  • Ti izlažeš vrlo zanimljive ideje na sastancima.
  • Ona izlaže svoje slike u galeriji u centru grada.
 2. U množini:
  • Mi izlažemo naše projekte na godišnjem sajmu inovacija.
  • Vi izlažete svoje stavove jasno i argumentirano.
  • Oni izlažu svoje proizvode na online platformi.

Primjeri pokazuju kako se glagol “izlagati” koristi u različitim kontekstima i kako se mijenja ovisno o subjektu rečenice. Važno je napomenuti da se u trećem licu množine koristi oblik “izlažu”, što je pravilna upotreba u skladu s pravilima hrvatskog jezika.

Ovi primjeri trebali bi pomoći u boljem razumijevanju i pravilnom korištenju glagola “izlagati”, kao i u izbjegavanju uobičajenih pogrešaka prilikom njegove upotrebe.

Zaključak

Piše se izlažu.

Prezent glagola izlagati, koji je nesvršeni prema izložiti, glasi: izlažem-izlažeš-izlaže-izlažemo-izlažete-izlažu.

Ako se prvo lice jednine završava na -em, nastavak trećeg lica množine je -u: ja izlažem, a oni izlažu.

Glagolski prilog sadašnji glasi izlažući, a ne *izlagajući jer se dobija tako što se nastavak -ći doda na treće lice množine prezenta: izlažu+ći=izlažući.

Preporučujemo da pročitate:

drugi upravo čitaju

Šta je Bilingvizam i multilingvizam?

Bilingvizam i/ili multilingvizam čine kompleksno interdisciplinarno polje proučavanja. Istraživanje ovih pojava obuhvata teorijske okvire i metodološke postupke iz različitih disciplina — sociolingvistike, primenjene lingvistike, psiholingvistike, neurolingvistike, razvojne psihologije,...

Šta je pojmovna metafora?

Šta pojmovna metafora predstavlja u jeziku? Za većinu ljudi, metafora predstavlja stilsku figuru i element književnog izražavanja, stvar jezika ali ne i mišljenja. Međutim, istraživanja...

Pravopis na slovo Č

Pravopis na slovo Č u hrvatskom i bosanskom jeziku Pravopis hrvatskog jezika obuhvaća pravila i norme koje reguliraju pisanje riječi i rečenica. Slovo "č" jedno...

Čaj od majčine dušice

Čaj od majčine dušice, biljke poznate po svojim aromatičnim listovima i cvjetovima, stoljećima je cijenjen zbog svojih ljekovitih svojstava. Najpopularnija medonosna biljka narodne medicine...

možda te zanima