back to top

Mom ili mojem? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: mom ili mojem?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju dativa i lokativa posvojne zamjenice moj.

Naime, u padežima zamjenica moj glasi:
N moj
G moga ili mog ili mojega
D mom ili mome ili momu ili mojemu
A mog ili moga mojega
V moj
L mom ili mome ili momu ili mojemu
I mojim

Posvojna zamjenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog mojь, a prisutna je danas u poljskom, ruskom, ali i drugim slavenskim jezicima.

U svakodnevnom govoru prisutne su sve varijante – mom, mojem, mome, momu… No, jezikoslovci preporučuju korištenje oblika mojem.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
U mojem vrtu raste svakojako bilje.
U mojem rodnom gradu rodio se i poznati pjesnik.
O mojem zavičaju napisano je mnoštvo pjesama.
Mojem automobilu dive se svi, čak i oni koji to skrivaju.
Mojem jelu dodijeljene su najviše ocjene ovog tjedna.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku postoje oblici pisanja mom, mome, momu, ali preporučuje se koristiti oblik – mojem.

drugi upravo čitaju

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat. Od...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

možda te zanima