back to top

virolog ili virusolog | Kako se piše

Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?

Pravilno pisanje i upotreba stručnih termina u hrvatskom jeziku tema je koja često može izazvati zbunjenost.

To se posebno odnosi na područja koja su izuzetno specijalizirana, kao što su medicina i biologija. Jedno od čestih pitanja koje se javlja među govornicima hrvatskog jezika tiče se pravilnog izraza za stručnjaka koji se bavi proučavanjem virusa.

Postavlja se pitanje: treba li koristiti izraz “virolog” ili “virusolog”?

Prvo i najvažnije, oba izraza, “virolog” i “virusolog”, pravilna su i nalaze se u upotrebi u hrvatskom jeziku, ali s nešto različitim konotacijama ili preferencijama u određenim kontekstima.

Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?
Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?

Virolog

Izraz “virolog” dolazi od latinske riječi “virus” koja znači otrov i grčke riječi “logos” što znači riječ, govor, ili u širem smislu, znanost.

Dakle, virolog je znanstvenik ili stručnjak koji se bavi virologijom, odnosno znanstvenim proučavanjem virusa i virusnih bolesti.

Ovaj termin je široko prihvaćen i često se koristi u znanstvenim i medicinskim krugovima širom svijeta, uključujući i Hrvatsku.

Virusolog

Izraz “virusolog”, iako manje uobičajen, također je ispravan i odnosi se na stručnjaka u istom polju.

Razlika između “virologa” i “virusologa” uglavnom je stilističke prirode, iako neki mogu tvrditi da “virusolog” dodatno naglašava fokus na virus, dok “virolog” može biti percipiran kao univerzalniji termin. U praksi, međutim, ova dva termina koriste se gotovo zamjenjivo.

Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?
Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?

Kontekstualna upotreba

Kada je riječ o znanstvenim i stručnim publikacijama, termin “virolog” češće se koristi, vjerojatno zbog svoje međunarodne prihvaćenosti i jednostavnosti.

U svakodnevnoj komunikaciji, posebno kada se informacije prenose laicima, može se koristiti bilo koji od ova dva izraza, ovisno o preferencijama govornika ili piščeva stilu.

Značaj pravilne upotrebe termina

Pravilna upotreba stručnih termina iznimno je važna u znanstvenoj i stručnoj komunikaciji. Ona omogućava preciznu i jasnu razmjenu informacija među stručnjacima, kao i pružanje točnih i razumljivih informacija javnosti.

Pogrešna upotreba termina može dovesti do nesporazuma ili širenja dezinformacija, posebno u područjima kao što su medicina i znanost, gdje je točnost informacija od kritične važnosti.

Edukacija i osvještavanje

S obzirom na važnost pravilne upotrebe termina, edukacija i osvještavanje o pravilnom jezičnom izražavanju trebali bi biti integralni dio obrazovanja stručnjaka, ali i opće populacije. To uključuje ne samo poznavanje pravilne upotrebe pojedinih izraza već i razumijevanje njihovih značenja i konteksta u kojem se koriste.

Izrazi “virolog” i “virusolog” oba su pravilna i odnose se na stručnjake koji se bave proučavanjem virusa.

Iako postoje nijanse u njihovom značenju i upotrebi, važno je naglasiti da je pravilnost oba termina potvrđena u hrvatskom jezičnom standardu.

Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?
Kako se pravilno piše virolog ili virusolog?

U znanstvenoj i stručnoj komunikaciji, važno je biti svjestan konteksta i preferencija unutar specifične discipline ili područja istraživanja.

U konačnici, razumijevanje i pravilna upotreba stručnih termina ključni su za točnu i efikasnu komunikaciju, bilo da se radi o međunarodnoj znanstvenoj zajednici ili informiranju šire javnosti o važnim zdravstvenim temama.

Kako se pravilno piše na srpskom jeziku virolog ili virusolog?

Piše se virusolog.

Veliki rječnik stranih riječi i izraza I. Klajna i M. Šipke bilježi imenice virus, virusologija virusolog, kao i pridjeve virusni virusološki.

I Medicinski leksikon bilježi samo imenicu virusologija. 

U Srbiji referentni institut Torlak bavi se virusologijom, vakcinama i serumima, na Medicinskom fakultetu postoji Laboratorija za virusologiju, Institut za javno zdravlje Vojvodine ima Centar za virusologiju itd.

U trećem dopunjenom izdanju Leksikona stranih riječi i izraza, objavljenom poslije smrti M. Vujaklije, zabilježena je imenica virologija, ali je nema ni jedan drugi normativni rječnik srpskog jezika, kao ni odrednicu virolog ili pridjev virološki.

Preporučujemo da pročitate:

drugi upravo čitaju

Da li je pravilno: neradi ili ne radi?

Kako se pravilno piše neradi ili ne radi? Pravilno pisanje riječi koje sadrže prefiks "ne-" često može biti zbunjujuće za mnoge ljude, a posebno kada...

izlažu ili izlagaju | Kako se piše

Kako se piše pravilno izlažu ili izlagaju? Pisanje i pravopis hrvatskog jezika podložni su pravilima koja pomažu u očuvanju jezične strukture i jasnoće izražavanja. Jedno...

Čaj od zove

Bazga ili zova je drvenasta višegodišnja biljka. Ovo listopadno drvo može da naraste i do 10  m visine. Kora stabla je sivosmeđa a mlade grane...

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

možda te zanima