Šta znači opskuran?

  Znate li šta znači izraz biti opskuran?

  To je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči obscurus, koja u prevodu znači – mračan, taman.

  Pridev označava osobu koja ima tamne i mračne misli, koja je nejasna. Ovaj pridev stoji uz imenicu i ima značenje: mrk, zatvoren i mračan. Takođe, ovaj pojam se koristi i da bi se opisao neko ko je nerazumljiv ili nejasan. Upotrebljava se i za nešto što je izuzetno retko.

  Pored ovih tumačenja, opskurno je i ono što je, ili onaj ko je maglovit, potajan, nepoznat i slično. Pojam se može opisati u sledećim primerima, u rečenicama:

  • “Živeti opskurno” – podrazumeva život u tišini, tj. živeti povučeno;
  • “On je opskuran” – opisuje osobu koja ima mračne i tamne misli;
  • “Profesorka je bila prilično opskurna kada je objašnjavala zadatak” – opisuje nerazumljivost i neodređenost u objašnjavanju.

  Imenica je usko vezana za pomenuti pridev (opskuran) i ona označava tzv. neprijatelja svetlosti, prosvećenosti, napretka i slično.

  opskuran

  Opskurantizam, pak, označava nazadnjaštvo, odnosno mržnju koja je usmerena ka napretku.

  Pomenuti pojam  se koristi kada se navodi strah od prosvećenosti, odnosno težnju da se određeno razmišljanje ili napredak spreče, a da se samim tim narod održi u tzv. “mraku neznanja”.