Biti morbidan, šta je zapravo to? Šta znači morbidan?

Za čovjeka koji ima abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nezdravim porivima i neprimjerenom ponašanju, kažemo da je morbidan.

U rječniku današnje urbane omladine čujemo ovu riječ bar desetinu puta. Interesantno je da iako mnogi koriste pojam morbidan u svakodnevnoj komunikaciji, malo ko od njih ima tačnu percepciju kada je značenje riječi u pitanju.

GoSlim - smršaj zdravo

Etimologija nas upućuje da je sam termin morbidan potekao iz latinskog jezika, preciznije od riječi Morbidus, što znači bolestan. Dakle, morbidan je neko ko je bolestan, bolešljivac, nezdrav, slab.

Ipak u svakodnevnoj komunikaciji kada kažemo za nekoga da je morbidan mi uglavnom mislimo na njegovu abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nekim nezdravim porivima.

U prenesenom značenju ovaj pojam se koristi da označi kada se neko ponaša neprimjereno datoj situaciji. Obično je riječ o osobama koje su veoma ekscentrične i to ispoljavaju veoma nenormalnim ponašanjem.

Bitno je istaći da se ova riječ uglavnom povezuje s negativnom konotacijom, pa tako gotovo nikada u svakodnevnoj komunikaciji nećete čuti da je neko zaista bolesnoj osobi rekao da je morbidna, već isključivo osobi koja se ponaša neprimjereno.