Biti morbidan, šta je zapravo to? Šta znači morbidan?

Za čovjeka koji ima abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nezdravim porivima i neprimjerenom ponašanju, kažemo da je morbidan.

U rječniku današnje urbane omladine čujemo ovu riječ bar desetinu puta. Interesantno je da iako mnogi koriste pojam morbidan u svakodnevnoj komunikaciji, malo ko od njih ima tačnu percepciju kada je značenje riječi u pitanju.

Etimologija nas upućuje da je sam termin morbidan potekao iz latinskog jezika, preciznije od riječi Morbidus, što znači bolestan. Dakle, morbidan je neko ko je bolestan, bolešljivac, nezdrav, slab.

Ipak u svakodnevnoj komunikaciji kada kažemo za nekoga da je morbidan mi uglavnom mislimo na njegovu abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nekim nezdravim porivima.

U prenesenom značenju ovaj pojam se koristi da označi kada se neko ponaša neprimjereno datoj situaciji. Obično je riječ o osobama koje su veoma ekscentrične i to ispoljavaju veoma nenormalnim ponašanjem.

Bitno je istaći da se ova riječ uglavnom povezuje s negativnom konotacijom, pa tako gotovo nikada u svakodnevnoj komunikaciji nećete čuti da je neko zaista bolesnoj osobi rekao da je morbidna, već isključivo osobi koja se ponaša neprimjereno.