Šta je mineralogija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Nauka o rudama, o mineralima i njihovim svojstvima naziva se mineralogija.

Da li ste do sada bili u prilici da čujete za pojam mineralogija? A da li ste upoznati sa značenjem koje on ima?

Definicija mineralogije

Po definiciji, mineralogija predstavlja jednu od nauka o Zemlji koja se bavi izučavanjem minerala, njihovog hemijskog sastava, kristalne strukture i fizičkih svojstava.

Šta je Mineralogija
Šta je Mineralogija

Riječ je o nauci koja se bavi izučavanjem nastanka minerala, kao i pojavnih oblika u kojima se oni mogu javiti, njihovom klasifikacijom, geografskom distribucijom i upotrebom.

Iako su se prvi oblici mineralogije javili u Europi za vrijeme renesanse, brojni su dokazi koji pokazuju da su još u vrijeme antičke Babilonije i drevne Indije ljudi pokušavali da na razne načine izuče minerale i daju pretpostavke o njima.

Ipak, tek u 17-om vijeku s pojavom mikroskopa dobivaju se prve značajne potvrde ove nauke.

Šta je Mineralogija
Šta je Mineralogija

Postoje dvije vrste mineralogije – fizička i sistemska. Fizička mineralogija izučava fizičke osobine minerala, dok se sistemska bavi sistematiziranjem i klasifikacijom minerala.

Osobe koje se bave mineralogijom nazivaju se mineralozi.