ZanimljivoŠta je biorazgradivi otpad

  Šta je biorazgradivi otpad

  Znate li šta je biorazgradivi otpad? On velikim dijelom nastaje bacanjem ostataka hrane, a time odbacujemo vrijedan resurs, koji kompostiranjem, može poslužiti u poljoprivredne svrhe

  Šta je biorazgradivi otpad

  Biorazgradivi otpad je ustvari kuhinjski otpad ili bolje rečeno, ostaci od pripreme hrane i vrtni ili zeleni otpad. Biorazgradivi otpad čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrlo je vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Šta je biorazgradivi otpad

  Šta spada u biorazgradivi otpad

  U biorazgradivi otpad spada sva odbačena i neiskorištena hrana te njezine sirovine kao i nusproizvodi.

  Biootpad se biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem, odnosno nakon što obavimo razvrstavanje otpada.

  Od biorazgradivog otpada se proizvodi kompost, a kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

  Kompostiranje treba primijeniti gdje god je to moguće.

  Povrtnjaci, rasadnici, parkovi, zelene površine, poljoprivredna, stočarska i šumarska gospodarstva, tržnice, sve su to mjesta gdje se biootpad prikuplja i koristi.Šta je biorazgradivi otpad

  U kućanstvima sve što spada u biorazgradivi otpad odlažemo u posude od oko 10 l, s poklopcem, te praznimo barem jednom u 3 dana. Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, možemo postići planiranjem kupovine i provjerom datuma kupljenih namirnica.

  Također i održavanjem zdravog hladnjaka te pravilnim skladištenjem kao i organizacijom hladnjaka.  Priprema manjih porcija hrane i iskorištavanjem ostataka te zamrzavanjem hrane postižemo iste učinke u smanjenju biorazgradivog otpada.

  Ponovimo još jednom što spada u biorazgradivi otpad: ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kafe i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka.

  Takav biorazgradivi otpad odlažemo u smeđe spremnike.