Samo 5% ljudi će nulirati ovaj matematičko-logički kviz! Možete li vi?

  Koji je broj djeljiv sa 4 bez ostatka?

  Correct! Wrong!

  Šta je kvadratni korijen od 225?

  Correct! Wrong!

  Ana, 12 godina, tri puta je starija od Marije. Koliko će imati godina kada bude dvostruko starija od Marije?

  Correct! Wrong!

  Šta slijedi u nizu: 24, 23, 21, 18, 14, __

  Correct! Wrong!

  Kupio sam ručak za 3 prijatelja. Ako sam potrošio 30 dolara i platio napojnicu od 15%, kolika je bila napojnica?

  Correct! Wrong!

  8 + 8 ÷ 8 + 8 x 8 – 8 = ?

  Correct! Wrong!

  Samo 5% ljudi će nulirati ovaj matematičko-logički kviz! Možete li vi?

  Samo 5% ljudi će nulirati ovaj matematičko-logički kviz! Možete li vi?

  Samo 5% ljudi će nulirati ovaj matematičko-logički kviz! Možete li vi?

  Please share this quiz to view your results.