Ako ne znate barem 4 od 6 odgovora u ovom kvizu, vi ste teška neznalica

2,940
Ako ne znate barem 4 od 6 odgovora u ovom kvizu, vi ste teška neznalica
Zanimljivi kvizovi

This is a timed quiz. You will be given 40 seconds to answer all questions. Are you ready?

40

Čovječja ribica je:

Correct! Wrong!

Koja zemlja nije članica EU?

Correct! Wrong!

S kojom državom Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu?

Correct! Wrong!

Koji je glavni grad Švicarske?

Correct! Wrong!

Šta piše na tablicama stanovnika iz Makarske?

Correct! Wrong!

Ko je po redu za naslijeđivanje britanske krune?

Correct! Wrong!

Ako ne znate barem 4 od 6 odgovora u ovom kvizu, vi ste teška neznalica

Share your Results:

Please share this quiz to view your results.