9 geografskih pitanja koja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti! Možeš li ti?

307
9 geografskih pitanja koja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti! Možeš li ti?

Šta nije uragan?

Correct! Wrong!

Koja država ne izlazi na Sredozemno more?

Correct! Wrong!

Koja zemlja ne graniči s Kinom?

Correct! Wrong!

U kojoj se američkoj državi nalazi Salt Lake City?

Correct! Wrong!

Port-au-Prince je glavni grad ...?

Correct! Wrong!

U kojoj se državi nalazi grad Addis Abeba?

Correct! Wrong!

Koji je najveći i najdublji ocean na svijetu?

Correct! Wrong!

S kojom državom Njemačka ne graniči?

Correct! Wrong!

U kojoj se saveznoj državi Australije nalazi grad Melbourne?

Correct! Wrong!

9 geografskih pitanja koja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti! Možeš li ti?

9 geografskih pitanja koja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti! Možeš li ti?

9 geografskih pitanja koja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti! Možeš li ti?

Please share this quiz to view your results.