back to top

Bezveze ili bez veze? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: bezveze ili bez veze?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Naime, riječ je o izrazu koji se sastoji od prijedloga bez i imenice veza. Izraz taj označava nešto što nije potrebno, što se smatra glupošću, lošim… A naravno uporaba u razgovornom stilu je mnogo, mnogo šira.

Pravopisi zapravo taj izraz donekle zanemaruju i nema prevelikog govora o njima, osim na jednom mjestu s odvojenim pisanjem – bez veze. No, onaj (bezvezni) oblik koji svakodnevno izgovaramo ipak nije spoj dviju riječi, nego jedna riječ (a tako je i naglašavamo) – bezveze.

S obzirom na sve rečeno, teško je reći kako bi glasilo pravilno pisanje. Posebice zbog toga što se gotovo i ne koristi izvan razgovornog stila (nemojte koristiti bezveze u znanstvenim radovima).

Autor ovog članka smatra da se oblik razdvojeno pisan bez veze koristi u doslovnom značenju:
Na tom dijelu autoceste bili smo bez veze.
Bili smo bez veze s kopnom.

Bezveze, pisano sastavljeno, koristimo svakodnevno u značenju nečeg lošeg, nepotrebnog.
Baš bezveze, sutra imamo test.
Bezveze si se mučila, oni neće doći.
Bezveze zoveš, neće se javiti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno imenica bezveznjak, pridjev bezvezan. Kod fraze bez veze može se pisati na oba načina, a autor preferira sastavljeni oblik – bezveze. Ipak je riječ o razgovornom stilu gdje vlada sloboda.

drugi upravo čitaju

nebrojeno ili nebrojano | Kako se piše

Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Kako se piše nebrojeno ili nebrojano? Prilog nebrojeno koji znači vrlo mnogo, bezbrojno, bezbroj, javlja se samo u obliku sa e: nebrojeno...

proleterijat ili proletarijat | Kako se piše

Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Kako se piše proleterijat ili proletarijat? Proletarijat je jedna od dvije osnovne klase kapitalističkog društva, klasa proletera. Piše se proletarijat. Od...

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan

Kako se piše ne efikasan ili neefikasan? Koja su pravopisna pravila? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rječca ne piše uvijek...

Igorov ili Igorev | Kako se piše

Kako se piše Igorov ili Igorev? Piše se Igorov. Prisvojni pridjev od muškog imena Igor (ruskog porijekla, vjerovatno od staroskandinavskog Ingvarr) glasi Igorov-Igorova-Igorovo-Igorovi-Igorove-Igorova. Sufiks -ov se dodaje na tvorbenu osnovu koja...

možda te zanima