Šta je obad?

Obad (Tabanidae, lat.) pripada grupi insekata iz reda Diptera. To su dvokrilni insekti, rasprostranjeni po celom svetu i ima ih preko 2000 različitih vrsta. Na našim prostorima je najviše rasprostranjen goveđi, koji je tamnosmeđe boje...

Šta znači izraz natenane?

Natenane je reč, odnosno prilog koji je pretežno zastupljena u kolokvijalnom govoru, a koristi se u želji da se opiše neka određena situacija koja je spora. Samim tim, ova reč znači – polako, bez žurbe,...

Šta je pojam organon?

Organon je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči órganon, koja u bukvalnom prevodu znači – oruđe, pomoćno sredstvo. Kao pojam, pre svega, vezuje za Aristotela i njegovu filozofiju. Kao pojam je zastupljen i vezuje se...

Šta znači odmazda?

Odmazda predstavlja brutalno nesrazmernu osvetu kojom se služi jača strana, odnosno – odmazda je vrsta osvete koja se izvršava na najgori moguć svirep način. Sinonimi za ovaj pojam su sledeći: vendeta, uzvrat, vraćanje istom merom,...

Šta znači neumoljiv i neumoljivost?

Da li ste čuli za izraze, a ne znate Šta znači neumoljiv i neumoljivost? Neumoljiv je izraz, tačnije pridev, i označava osobu koja prilikom određene diskusije drži striktno do svojih stavova i iznetih reči, nikako...

Šta znači oponent?

Oponent je reč nemačkog porekla, nastala od nemačke reči opponiren, koja potiče od latinske reči opponere, a u prevodu znači – protivnik i suprostavljanje nečemu ili nekome. Pojam predstavlja osobu koja protivureči, odnosno onu osobu...

Šta znači opozit?

Opozit je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči opposition ..što u prevodu znači – suprotstavljanje, oprečnost, a sam pojam podrazumeva suprotstavljanje nekome ili nečemu, odnosno ono što se suprotstavlja nekome ili nečemu. Psihologija upotrebljava pojam...

Šta znači nacionalnost i nacija?

Koliko puta ste čuli pojam nacionalnost i nacija, ali šta je značenje ovog pojma? Nacionalnost je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči nasci, što u prevodu znači – roditi se, dok reč natio znači...

Recent posts

Popular categories