Šta je sefte?

  Šta je sefte? To je pojam koji vuče porijeklo iz turskog jezika, a generalno označava prvi jutarnji pazar.

  Naime, u Turskoj se vjeruje da prvi kupac koji dođe u trgovinu donosi sreću. On se obavezno cjenka za željenu robu i dobija je po jeftinijoj cijeni. Trgovac u tom slučaju smatra da je jako bitno kakav mu je prvi kupac, odnosno – ako bude dobar, trgovac će imati uspješan poslovni dan.

  šta je sefte

  Također, u Turskoj se pojam “sefte” koristi i kao sinonim za prvi put.

  Generalno gledano, pojam “sefte” se koristi i u svakodnevnom govoru, kada se misli također, na nešto što se desilo prvi put, kao na primjer: “Dobio je jedinicu u školi. To mu je sefte”.

  Od pomenutog izraza dolaze i pojmovi: “seftadžija”, što znači – prvi kupac i glagol “seftaisati”, što znači napraviti prvi pazar.

  Sefte je također pojam koji u narodu označava blagi udarac u glavu koja je tek ošišana. Kaže se da neko daje sefte i ako onaj koji tek ošišan nije još dobio sefte mora dopustiti da mu tražilac da sefte. Sefte se ne smije izvoditi iz zaleta, nego je potrebno da ruka donjim dlanom stoji na glavu, a udarac se izvršava prstima. Sefte je obično bezbolnije od čvoke.