P

Šta je pigment?

Šta je pigment? Pigment je supstanca koja daje boju ćelijama ili tkivima. Pigment je pojam koji vezujemo za poju i promene na koži. Pigment jeste materijal koji izgleda obojeno, a ta obojenost dolazi odbijanja i prelamanja...

Recent posts

Popular categories