Povezani tagovi: piše

Drukčiji ili drugačiji? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: drukčiji ili drugačiji? Ovdje je riječ o pisanju pridjeva drukčiji i drugačiji. Oba načina pisanja su pravilna, no neki jezikoslovci zagovaraju korištenje oblika – drukčiji....

Gosti ili gostiju? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: gosti ili gostiju? Kad dođe do dvojbe gosti ili gostiju, valja provjeriti kako glasi pravilna sklonidba imenice muškog roda gost. Deklinacija imenice muškog roda gost u...

Doviđenja ili do viđenja? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: doviđenja ili do viđenja? Ovdje je riječ o spoju prijedloga do i imenice viđenje. Imenica viđenje rijetko se koristi u hrvatskom jeziku, osim u konstrukciji...

Kadkad ili katkad? – Pogledajte kako se pravilno i ispravno piše

Kako je pravilno pisati: kadkad ili katkad? Ovdje riječ o dvojbi, a ponekad i trojbi između kadkad, katkad, kad-kad i raznim varijantama pisanja na koje možemo naići. Radi se...

━ popularno ovih dana