Sindikalna organizacija BHRT-a menadžmentu: Jesmo li mi medijska kuća ili nešto drugo?

Teško stanje u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine bilo je tema sastanka predstavnika Sindikalne organizacije BHRT-a sa članovima novog Upravnog odbora naše medijske kuće, održanog 04.05.2017. godine.

Prvi put u posljednjih desetak godina Upravni odbor BHRT-a ponudio je realne i konkretne mjere kojim bi krenuo u proces oporavka naše medijske kuće, a prije svega kako bi se započeo postupak naplate dugovanja od entitetskih emitera, što su dosadašnji sazivi Upravnog odbora i menadžmenta uporno odbijali. Upravni odbor BHRT-a zatražio je od Sindikalne organizacije podršku i određeno vrijeme da provede te mjere i najavio da će proces, za promjenu, biti transparentan te da će radnici biti upoznati o svim mjerama koje se provode. Istovremeno, prvi put je ovo upravno tijelo pozvalo naš sindikat kao partnersku stranu, nastojeći da čuje naše mišljenje o trenutnom stanju i mogućim načinima za izlazak iz sadašnje situacije. Sindikalna organizacija BHRT-a spremna je dati svoj doprinos kako bi u ovom trenutku ključno pitanje – političke odluke o Zakonu o RTV taksi i stabilno finansiranje javnih emitera – novi Upravni odbor BHRT-a pokušao riješiti, i uvijek ćemo biti spremni da radimo za dobrobit naše medijske kuće i njenih uposlenika.

Predstavnici Sindikalne organizacije BHRT-a izrazili su spremnost da podrže, kako smo zaključili, odlučan nastup novog Upravnog odbora BHRT-a. Zaključili smo da je novi Upravni odbor već na početku svog mandata shvatio da od početka želimo biti konstruktivna strana u ovoj priči i dio rješenja, a ne destruktivna grupa, kako nas pojedinci iz menadžmenta nastoje prikazati i Upravnom odboru i javnosti. Upravni odbor BHRT-a imat će našu podršku sve dok smatramo da su njegove aktivnosti u interesu kuće, programa i uposlenika, te u skladu sa zakonom.

Predstavnici Sindikalne organizacije takođe su Upravnom odboru BHRT-a iznijeli stav da menadžment treba da donese odluku jesmo li mi medijska kuća ili nešto drugo. Ako smo medijska kuća, onda program mora biti potpuni prioritet, a ne kao do sada – mjesto gdje počinje i završava se svaka priča o uštedama, dok su brojni drugi segmenti kuće praktično nedodirljivi u svakom procesu štednje.

Sindikalna organizacija BHRT-a nikada nije dala saglasnost za odluku menadžmenta o isplati samo dijela plate uposlenicima, niti će ikada dati saglasnost za bilo kakva otpuštanja, upućivanje uposlenika na prinudne godišnje odmore i reduciranje programa, koje bi predstavljalo korak ka njegovom gašenju. Smatramo da su obaveze prema uposlenicima direktna odgovornost menadžmenta i ako to ne može ispuniti, nema nikakve svrhe za njegovo postojanje. Ako se funkcija menadžmenta svela samo na to da podijeli onoliko sredstava koliko se prikupi RTV taksom tokom mjeseca, onda je legitimno pitanje šta rade toliki savjetnici, pomoćnici direktora i razni šefovi sektora, čije su plate mnogo veće od plata ljudi iz programa, iako je jedini proizvod ove kuće upravo program.

Kada je današnjem generalnom direktoru svojevremeno bila potrebna podrška našeg sindikata, tada smo mu je dali bjanko i u tom vremenu nije negirao naše postojanje. Danas, međutim, nastoji ostaviti utisak da smo mi destruktivci i buntovnici koji ruše

BHRT, negirajući našu legitimnost, iako smo dokumente o našoj reprezentativnosti i registraciji dostavili menadžmentu i Upravnom odboru u više navrata. Razlog pokušaja našeg kompromitovanja, a što uposlenici znaju, jeste činjenica da menadžmentu ne dozvoljavamo da nas instrumentalizira i koristi kao igračku u rukama za svoje, kako se to kaže u novinarskim krugovima, dnevne potrebe. Takođe, ostajemo pri stavu da ćemo poduzeti mjere za utvrđivanje svih vrsta odgovornosti dosadašnjih upravnih odbora i menadžmenta za stanje u kući.
Pokušaji našeg delegitimisanja, negiranja i ignorisanja sežu još do vremena kad je generalni direktor BHRT-a bio Muhamed Bakarević, a intenzivno su nastavljeni i u mandatu sadašnjeg generalnog direktora Belmina Karamehmedovića. Javnost zna da su ljudi u našem sindikatu uglavnom direktno iz programa, da čine velike napore da program opstane i funkcioniše i da je među njima veliki broj novinara, tehničara, snimatelja i drugih radnika, koji su za svoj rad primili vrijedna priznanja. U našu spremnost da se riješi problem trajnog finansiranja javnih emitera, pa tako i BHRT-a, javnost se u više navrata uvjerila. Prvi smo u BHRT-u organizovali mirni protest kako bismo ukazali na probleme koji su tada bili tek na vidiku, a poslije toga i nekoliko pres- konferencija, te učešća na raznim sastancima, okruglim stolovima i debatama o ovom pitanju. Naše aktivnosti biće nastavljene u tom smjeru i dalje.

SARAJEVO, 05.05.2017. UO SINDIKALNE ORGANIZACIJE BHRT-a

Podijeli objavu

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here