BAUK ATEIZMA KRUŽI HRVATSKOM

Tijekom 20. stoljeća u mnogim zapadnoeuropskim zemljama ateizam, nepripadanje vjerskoj zajednici i religijska indiferentnost nisu bili predmet sustavnog empirijskog istraživanja u sociologiji. To su postali, ali opet tek prigodimice, nakon što je američki sociolog Colin Campbell 1971. objavio knjigu „Toward a Sociology of Irreligion“. U tome vremenu na području bivše Jugoslavije pitanjima ateizma i nereligioznih bavio se jedino prof. emeritus Esad Ćimić koji je rezultate tih istraživanja objavio u knjizi Socijalističko društvo i religija (1970). U Hrvatskoj je o toj temi tek prošle godine obranjena jedna doktorska disertacija.

Piše: prof. dr. sc. Ivan Markešić

Bauk ateizma kruži Hrvatskom

Općenito je poznato da riječ ateizam (bezboštvo, nevjerovanje u Boga) dolazi iz grčkoga (átheos, atheótes) i da znači negiranje egzistencije Boga, odnosno bogova te time negiranje i onostranoga svijeta (nadzemnog i podzemnog). Manje je poznato da postojanje (egzistencija) toga pojma u nekome društvu i zajednici zavisi od povijesno društveno uvjetovanih predodžaba o Bogu, bogovima, božanstvima, nadnaravnim moćima itd. Zapravo, u svim tim društvima pretpostavka ateizma (ako ga je i bilo) bio je i ostao ‘teološki pojam Boga’. Stoga nije moguće govoriti o nekoj za sva društva i za sva vremena važećoj definiciji ateizma kojom se negira Božja opstojnost. Kao što imamo različito određenje religije (zavisno od kulture, civilizacije, klime) tako imamo i različito određenje ateizma i nereligioznosti. Pa iz te perspektive i mi u Hrvatskoj razumijevamo pojmove ateizma i nereligioznosti.

Kako smo mi u mnogo čemu, pa i u poimanju navedenih pojmova, ovisni o stajalištima katoličkih teologa, hrvatsko hrvanje s ‘pošasti’ ateizma i nevjerovanja nije nešto što bi izlazilo iz okvira onoga što bismo željeli biti, a nismo i ne možemo biti – katolička država. Baš zbog tih i takvih katoličkih nastojanja pojava ateizma u Hrvatskoj bila je i ostala odgovor ne na to ima li ili nema (katoličkoga) Boga, nego na to na koji način katolici koji vjeruju u Boga organiziraju svoj svakodnevni život i život zajednice u kojoj žive zajedno s ateistima.

No, ono što u Hrvatskoj začuđuje jest patološki strah od minorne skupine onih koji kažu da ne prihvaćaju vjerovati u ono što vjeruje 87,6% kršćana katolika, nego kažu, ponekad, nažalost, i po cijenu gubitka položaja na rang-ljestvici društvene podobnosti, da im Bog u kojeg vjeruju neki od katoličkih (nad)biskupa, svećenika i vjernika ne ulijeva nadu da će im biti omogućeno živjeti u društvu u kojem će mjesta imati oni koji ne vjeruju, oni koji su druge nacije, rase, svjetonazora i životne orijentacije. Zapravo, u Hrvatskoj se nerijetko nastoji ateiste učiniti društveno nepoželjnim, odnosno devijantnima, slično kao što je to dugo vremena bilo u SAD-u gdje ateisti nisu mogli biti ne samo svjedoci na sudu nego su bili društveno diskriminiraniji negoli Afro-Amerikanci.

Što su i tko su (hrvatski) ateisti i nevjernici?

Unatoč snažnoj poslijeratnoj teizaciji društva, posljednja dva popisa stanovništva u Hrvatskoj pokazuju porast onih koji ne vjeruju. Vidljivo je to i iz disertacije Nereligioznost u Hrvatskoj: sociološki aspekti organiziranja nereligioznih i ateista koju je 2017. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranila dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić iz Instituta Ivo Pilar. U zajedničkoj ocjeni toga rada (napisanog pod mentorstvom dr. sc. Dinke Marinović Jerolimov) članovi Povjerenstva za njegovu ocjenu (K. Nikodem, T. Trako Poljak i I. Markešić) naveli su da je tu riječ o jednome od prvih empirijskih istraživanja u području sociologije nereligioznosti u Hrvatskoj te da dobiveni rezultati pokazuju kako u RH osnovno neslaganje između religioznih i nereligioznih građana proizlazi iz „sukoba vrijednosti“ pri čemu se članovi nereligioznih/ateističkih organizacija uglavnom pozivaju na „vrijednosti slobode, jednakosti i kritičkog mišljenja koje svoje utemeljenje imaju u znanosti“. Uz to, nereligiozne osobe i ateisti percipiraju vlastiti identitet kao „stigmatiziran, nejednak i u nekim slučajevima diskriminiran“, a što se pokazuje temeljem društvenoga stava prema religiji, gdje se posebice ističu „prijepori oko pitanja organizacije i provedbe nastave vjeronauka u osnovnim školama“, te iz „sve veće prisutnosti religije u javnome prostoru i politizacije nereligioznosti i ateizma u javnom diskursu“. Iz svega toga zaključuje se da se nereligiozni u Hrvatskoj organiziraju „na temelju zajedničkog identiteta“, a da na individualnoj razini postoji „selektivnost i oprez u iznošenju vlastitoga nereligioznog / ateističkog identiteta“. Temeljem toga, dr. sc. Hazdovac Bajić navodi da u Hrvatskoj postoje dva tipa organizacija nereligioznih/ateista – „institucionalni i kulturni tip“ te tri tipa ateista – „institucionalni, kulturni i distancirani.“

Svojedobno je u svojim empirijskim istraživanjima prof. emeritus Esad Ćimić pronašao da su se ondašnji (jugoslavenski) ateisti „rađali“ iz već postojećih religijskih zajednica (islamske, katoličke i pravoslavne), da su time postojali tzv. „konfesionalni ateisti“: islamski, katolički i pravoslavni, pri čemu je pripadanje nekoj od religijskih tradicija u bitnome određivalo i njegovu društvenu angažiranost u okviru postojećeg društva“.

Ne čudi stoga da se u Hrvatskoj danas „rađaju“ institucionalni, kulturni i distancirani ‘katolički’ ateisti kojima ateizam umjesto filozofskih razmatranja postaje politički program, u smislu Marxove 11. teze o Feuerbachu: „Filozofi su svijet samo različito interpretirali, radi se o tome da ga se izmijeni!“

Glas Slavonije

Podijeli objavu

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here